foto3

Zasadniczo ceny obsługi księgowej i kadrowej klientów naszego zielonogórskiego biura rachunkowego ustalamy indywidualnie. Uwzględniamy przy tym formę prawną prowadzonej działalności, czyli rodzaj wymaganej obsługi księgowej, oraz liczbę dostarczanych dokumentów.

Proponujemy niższe ceny abonamentów i dopłaty za dodatkowe dokumenty wykraczające poza ustalony z klientem limit lub wyższe abonamenty, obejmujące większą liczbę dokumentów. Taka elastyczna forma rozliczenia sprawia, że mogą Państwo oszczędzić na kosztach obsługi księgowo-kadrowej w miesiącach mniejszej aktywności (znajdującej odzwierciedlenie w niższej liczbie dokumentów do zaksięgowania).

Dla orientacji podajemy przykładowe ceny usług księgowych i kadrowych.

Przykładowy cennik (ceny netto, za miesiąc) dla książki przychodów i rozchodów

  • Do 15 dokumentów – 90 zł, dopłata każdy kolejny dokument 10 zł  LUB stały abonament – 180 zł do 30 dokumentów
  • 16 do 30 dokumentów – 150 zł, dopłata każdy kolejny dokument 8 zł LUB stały abonament – 250 zł  do 45 dokumentów
  • 31 do 45 dokumentów –  220 zł, dopłata każdy kolejny dokument 6 zł LUB stały abonament – 300 zł do 100 dokumentów

Cenę dopłaty do kolejnych dokumentów uzgadniamy indywidualnie.

Księgi handlowe (pełna księgowość)

Ceny obsługi dla ksiąg handlowe zaczynają się od 500 zł, jednakże ustalamy je indywidualnie po zapoznaniu się z potrzebami i oczekiwaniami klientów.

Przykładowy cennik (ceny netto, za miesiąc) za obsługę kadrowo-płacową

  • Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa – 30 zł/ pracownik, zleceniobiorca
  • Same kadry – 20 zł/ pracownik, zleceniobiorca
  • Same płace – 20 zł/ pracownik, zleceniobiorca

Przegląd księgi podatkowej prowadzonej samodzielnie przez klienta

Cena ustalana indywidualnie. Przegląd polega na sprawdzeniu poprawności ujęcia dokumentów w księdze podatkowej i rejestrach oraz sprawdzenie poprawności wyliczenia podstawy opodatkowania. Cena zależna jest od liczby dokumentów i rodzaju działalności oraz okresu objętego sprawdzeniem.

W celu uzyskania dokładnej wyceny usług księgowych lub kadrowych naszego biura rachunkowego prosimy o kontakt.

Zielona Góra, Biuro Rachunkowe Sylan – warto zaufać naszemu doświadczeniu.