uslugi1

W naszym biurze od lat obsługujemy przedsiębiorstwa o różnej formie prawnej – od osób fizycznych prowadzących działalność – również tych, które dopiero planują jej założenie – po spółki prawa handlowego i inne podmioty zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Nieobce nam ani różne branże handlowe czy usługowe, ani wyzwania związane z nietypowymi sytuacjami, jak przejęcie księgowości spółek w ciągu roku rozrachunkowego, praca na oprogramowaniu klienta czy wyprowadzanie zaległości księgowych. Wszystkie usługi rachunkowe wykonujemy sumiennie i rzetelnie, bez względu na ich zakres.

Lista usług naszego biura księgowego

Rozliczenia księgowo-podatkowe:

 • księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość),
 • księgi podatkowe (księga przychodów i rozchodów),
 • ryczałt wraz ze wszystkimi niezbędnymi ewidencjami m.in.: ewidencje VAT, środków trwałych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT,CIT,PIT, podatku od środków transportowych, nieruchomości),
 • sporządzanie zeznań rocznych.

Usługi księgowe w naszym biurze obejmują:

 • weryfikację formalną i rachunkową dokumentów finansowych,
 • sporządzanie planów amortyzacyjnych,
 • ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez klienta planem amortyzacyjnym,
 • ewidencję zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT,
 • ewidencję ilościowo-wartościową obrotu magazynowego,
 • ewidencję księgową wynagrodzeń i ich pochodnych,
 • kontrolę należności i zobowiązań,
 • monitoring i przygotowywanie płatności,
 • przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych,
 • rozliczania kosztów,
 • ewidencję i rozliczanie nakładów inwestycyjnych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie dowolnych raportów dla potrzeb zarządczych,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów.

Obsługa kadrowo płacowa w naszym biurze rachunkowym to:

 • opracowywanie regulaminów (pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp.),
 • prowadzenie akt osobowych oraz dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie pozostałych spraw pracowniczych (urlopy, absencje, badania lekarskie, uprawnienia itp.),
 • obsługa osobowa na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z ZUS-em,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z urzędem skarbowym podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie deklaracji PFRON i ZUS,
 • przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych,
 • naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty itp.),
 • naliczanie świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczych,
 • sporządzanie umów o pracę.

W czym jeszcze może wyręczyć Państwa Biuro Rachunkowe Sylan?

 • Wnioskujemy o zwrot podatku VAT z zagranicy, w tzw. procedurze VAT-REF w krajach UE – jeśli posiadają Państwo w swojej działalności faktury za zakupy dokonywane za granicą, np. paliwo, naprawy – złożymy wniosek o zwrot tego podatku.
 • PFRON – wnioskujemy o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń.
 • Świadczymy pomoc przy zakładaniu działalności – polecamy konsultacje jeszcze przed założeniem działalności. Pomożemy w dokonaniu wyboru formy prawnej czy sposobów rozliczania podatku.
 • Sporządzamy wnioski kredytowe czy leasingowe.
 • Wyprowadzamy zaległości księgowe – oczywiście te powstałe wskutek działalności innych księgowych lub przedsiębiorcy.
 • Sporządzamy firmom politykę rachunkowości.
 • Sporządzamy instrukcje, np. obiegu dokumentów, magazynowe, gospodarki kasowej itp.
 • Robimy przeglądy księgi podatkowej prowadzonej samodzielnie przez klienta – jednorazowy audyt pozwoli np. przedsiębiorcy przygotować się do kontroli urzędu skarbowego i wyeliminować ewentualne błędy w przyszłości.

Rzetelnie, skrupulatnie, terminowo, z zaangażowaniem i w zgodzie z obowiązującym przepisami prawa – tak pracujemy dla naszych klientów. Dokumenty do biura rachunkowego mogą bowiem trafić błędne, ale z biura do fiskusa – nigdy. Tego się trzymamy, od 20 lat w księgowości i rachunkowości.

Zielona Góra, Biuro Rachunkowe Sylan – warto zaufać doświadczeniu dobrego księgowego.